Reklamacje i zwroty | OXMO Jewellery – Modna Biżuteria dla Niej i dla Niego!

Reklamacje i zwroty

 

Warunki reklamacji:

Biżuteria OXMO Jewellery, objęta jest 6-miesięczną gwarancją.

W celu reklamacji zakupionego produktu, prosimy odesłać produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na poniższy adres:

KMR GROUP

Ul. Staszica 47

96-500 Sochaczew

 

Wzór FORMULARZA REKLAMACJI

 

Reklamacje są rozpatrywane w przeciągu 14 dni. Po jej zakończeniu, klient jest informowany o sposobie jej rozpatrzenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w przeciągu 14 dni od daty jej rozpatrzenia, produkt zostanie wymieniony lub zostaną zwrócone pieniądze na rachunek bankowy.

 

Warunki odstąpienia od umowy (zwroty)

Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby móc skorzystać z tego prawa, należy poinformować nas o swojej decyzji mailowo ( na adres : oxmo@oxmo.pl), bądź listownie na adres:

KMR Group

Ul. Staszica 47

96-500 Sochaczew

 

Wzór FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje w sytuacji zakupu produktów według indywidualnej specyfikacji klienta.

Zwroty płatności są dokonywane za pośrednictwem przelewu bankowego, na wskazany w formularzu numer rachunku bankowego.

Przy odstąpieniu od umowy, proszę niezwłocznie odesłać towar, jednak maksymalnie do 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy.

Zastrzegamy sobie prawo zwrotu płatności do momentu otrzymania zwracanego towaru.

Klient odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów, wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponosi klient.

Zwracając towar prosimy o dołączenie wypełnionego FORMULARZA wraz z dowodem zakupu.

Zwroty prosimy kierować na adres:

KMR Group

Ul. Staszica 47

96-500 Sochaczew

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

WZÓR FORMULARZA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY