Odstąpienie od umowy | OXMO – Biżuteria, którą pokochasz!

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY


(FORMULARZ TEN NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ TYLKO W PRZYPADKU CHĘCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

                                                                                                                                Data …………..

Adresat:
KMR Group
Staszica 47
96-500 Sochaczew

Tel.: (+48) 531332244
E-mail: oxmo@oxmo.pl

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

  1. ………………………….
  2. ………………………….
  3. ………………………….
  4. ………………………….
  5. ………………………….

 

Data odbioru Towaru: …..………………..              Numer zamówienia: ………………….

Dane klienta:……………………………………………………………………………………

Adres klienta: ………………………………………………………………………………….

Numer telefonu: ……………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………..

Środki proszę zwrócić na poniższy rachunek bankowy:

Nazwa banku: ………………………………………………….

Numer rachunku :……………………………………………………………………………………………..

Dane właściciela rachunku:……………………………………………………………………………………

 

………………………………….

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

Zgodnie z Art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach sprzedaży towarów wytworzonych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie konsumenta lub na życzenie konsumenta zmodyfikowanego.